Personvernerklæring

Retningslinjer for personvern (ShotKam LLC)

Takk for at du valgte ShotKam LLC. Hos ShotKam er vi forpliktet til å beskytte personvernet ditt og sikre sikkerheten til din personlige informasjon. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan ShotKam LLC ("ShotKam", "vi", "oss" eller "vår") samler inn, bruker og beskytter din personlige informasjon når du besøker nettstedet vårt eller bruker våre produkter og tjenester.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, kan du kontakte oss på support@shotkam.com.

a) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for innsamling og behandling av personopplysninger av ShotKam LLC. Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen kun gjelder for vårt nettsted (shotkam.com) og ikke for tredjeparts nettsteder som kan være lenket fra vårt nettsted.

b) Formålene med behandlingen

 1. Kontoregistrering: Vi samler inn og behandler personopplysningene dine for å gjøre det enklere for deg å registrere deg på nettstedet vårt og for å opprette en personlig konto for kjøp av våre produkter og tjenester.

 2. Kontraktsmessige og juridiske formål: Personopplysningene dine behandles for å administrere vårt kontraktsforhold med deg og for å overholde gjeldende lover og forskrifter.

 3. Profileringsformål: Med ditt samtykke kan vi behandle personopplysningene dine for å opprette profiler basert på dine preferanser, vaner og kjøpshistorikk for å forbedre tjenestene våre.

 4. Markedsføringsformål: Med ditt samtykke kan vi behandle personopplysningene dine for å sende deg reklamemateriell, gjennomføre markedsundersøkelser og kommunisere med deg ved hjelp av automatiserte kontaktmetoder.

c) Kategorier av innsamlede data og konsekvenser av nektelse

De typene personopplysninger vi samler inn og behandler, omfatter

 • Navn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Data knyttet til dine preferanser, vaner og kjøpshistorikk.
 • Kjøpsdata innhentet fra e-handelsplattformen vår.

Noen opplysninger kan være obligatoriske for kontoregistrering og kontraktsmessige formål. Hvis du nekter å oppgi obligatorisk informasjon, kan du bli forhindret fra å registrere deg på nettstedet vårt eller fullføre kjøp. Det er frivillig å oppgi valgfrie opplysninger.

d) Behandlingsmetoder og oppbevaring av data

Vi behandler og lagrer personopplysningene dine ved hjelp av både papirbaserte og automatiserte metoder for å oppfylle de formålene som er beskrevet ovenfor. Opplysningene dine oppbevares sikkert og konfidensielt.

Oppbevaringsperiodene varierer avhengig av formålet med behandlingen:

 • Opplysninger om kontoregistrering oppbevares til du ber om at kontoen avsluttes.
 • Kontraktsmessige og juridiske data oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelser og overholde juridiske krav.
 • Profilerings- og markedsføringsopplysninger oppbevares til du trekker tilbake samtykket, med noen oppbevaringsperioder som er spesifisert i gjeldende regelverk.

e) Deling av data og internasjonale overføringer

Personopplysningene dine kan bli behandlet av våre interne ansatte og betrodde tredjeparts tjenesteleverandører som databehandlere. Vi verken selger eller utleverer personopplysninger til tredjeparter for noe formål, inkludert markedsføring eller reklame.

f) Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi bruker Pandectes GDPR Compliance til å regulere informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forbedre nettleseropplevelsen din, analysere trafikken på nettstedet og tilpasse innholdet. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til bruk av informasjonskapsler i samsvar med denne personvernerklæringen.

Du kan administrere preferansene dine for informasjonskapsler via nettleserinnstillingene dine eller ved å bruke verktøyet for samtykke til informasjonskapsler på nettstedet vårt. Vær oppmerksom på at deaktivering av visse informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

g) Dine rettigheter

Du har rettigheter knyttet til personopplysningene dine i henhold til gjeldende lover, inkludert retten til å få tilgang til, rette eller slette opplysningene dine. Du kan også ha rett til å begrense behandling, dataportabilitet og protestere mot behandling, inkludert profilering. Du kan utøve disse rettighetene ved å kontakte oss på support@shotkam.com.

h) Behandlingsansvarlig og databehandler

Behandlingsansvarlig er ShotKam LLC. Vi har utnevnt eksterne databehandlere for å bistå i databehandlingen. For en oppdatert liste over databehandlere, vennligst kontakt oss på support@shotkam.com.

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn i personopplysningene dine.
 • Rett til å korrigere eller oppdatere personopplysningene dine.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt).
 • Rett til å begrense behandlingen.
 • Rett til dataportabilitet.
 • Rett til å protestere mot behandling.
 • Rett til å klage til den relevante personvernmyndigheten.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående dine personvernrettigheter eller vår personvernpraksis, kan du kontakte oss på support@shotkam.com.